صنایع روشنایی مازی نور

www.mazinoor.com
درجه حفاظت
منبع نور
دماي رنگ نور
نوع نصب
RAL رنگ بدنه
پخش نور
رنگ بدنه
پوشش بدنه
جنس بدنه
گروه محصول
كاربرد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 13 وات 1300 لومن با دماي رنگ نور 3000 كلوين و رفلكتور ويژه M - سفيد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 13 وات 1300 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و رفلكتور ويژه M - سفيد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 10 وات 700 لومن با دماي رنگ نور 3000 كلوين ، رفلكتور ويژه M و ماژول برق مستقيم - سفيد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 10 وات 700 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين ، رفلكتور ويژه M و ماژول برق مستقيم - سفيد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 13 وات 1300 لومن با دماي رنگ نور 3000 كلوين و رفلكتور ويژه M - مشكي

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 13 وات 1300 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و رفلكتور ويژه M - مشكي

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 10 وات 700 لومن با دماي رنگ نور 3000 كلوين ، رفلكتور ويژه M و ماژول برق مستقيم - مشكي

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 10 سانتي متر 10 وات 700 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين ، رفلكتور ويژه M و ماژول برق مستقيم - مشكي

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 15 سانتي متر 34 وات 3400 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و رفلكتور ويژه M - سفيد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 15 سانتي متر 34 وات 3200 لومن با دماي رنگ نور 3000 كلوين و رفلكتور ويژه M - سفيد

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 15 سانتي متر 34 وات 3400 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و رفلكتور ويژه M - مشكي

چراغ LED دانلايت توكار دهانه 15 سانتي متر 34 وات 3200 لومن با دماي رنگ نور 3000 كلوين و رفلكتور ويژه M - مشكي

صفحه ۱ از مجموع ۵ صفحه
« ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
واتس اپ پشتیبانی بالا