صنایع روشنایی مازی نور

www.mazinoor.com
پخش نور
رنگ بدنه
پوشش بدنه
جنس بدنه
RAL رنگ بدنه
كاربرد
نوع نصب
درجه حفاظت
دماي رنگ نور
منبع نور
گروه محصول
واتس اپ پشتیبانی بالا