صنایع روشنایی مازی نور

www.mazinoor.com
كاربرد
پخش نور
رنگ بدنه
پوشش بدنه
جنس بدنه
RAL رنگ بدنه
دماي رنگ نور
منبع نور
درجه حفاظت
نوع نصب
گروه محصول

چراغ LED توكار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين ديفيوزر شفاف low UGR

چراغ LED توكار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دماي رنگ نور 6500 كلوين ديفيوزر شفاف low UGR

چراغ LED توكار 60*60 با توان 33 وات 4800 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR

چراغ LED توكار 60*60 با توان 33 وات 4800 لومن با دماي رنگ نور 6500 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR

چراغ LED توكار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR

چراغ LED توكار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دماي رنگ نور 6500 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR

چراغ LED توكار 60*60 با توان 33 وات 4800 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR، مناسب براي سقف يكپارچه

چراغ LED توكار 60*60 با توان 33 وات 4800 لومن با دماي رنگ نور 6500 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR، مناسب براي سقف يكپارچه

چراغ LED توكار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR، مناسب براي سقف يكپارچه

چراغ LED توكار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دماي رنگ نور 6500 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR، مناسب براي سقف يكپارچه

چراغ LED توكار 120*30 با توان 33 وات 4800 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR، مناسب براي سقف يكپارچه

چراغ LED توكار 120*30 با توان 33 وات 4800 لومن با دماي رنگ نور 6500 كلوين و ديفيوزر شفاف low UGR، مناسب براي سقف يكپارچه

صفحه ۱ از مجموع ۳ صفحه
« ۱ ۲ ۳
واتس اپ پشتیبانی بالا